tel.: 466 566 235,  774 869 913

Ukázka zpracování projektu:

Ukázka zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce rodinného domu

 

    

 

    

 

» Projektovou dokumentaci zpracovávám vždy ve standardu realizační dokumentace. Hlavní výkresy (půdorysy, řezy) jsou vždy v měřítku 1:50. Všechny projekty obsahují výpisy základních prvků, tabulku oken a dveří. Projektová dokumentace je dodávána v pěti výtiscích.

» Po dohodě lze k projektu zpracovat výkaz výměr, jako podklad pro cenové nabídky na realizaci od dodavatelských firem. 

» Pokud si zákazník vybere typový projekt z katalogu originálních projektových řešení od GSERVIS a požaduje upravit typový projekt, je možné provést úpravu vybraného typového projektu.

d
                    
 
projektování autorský dozor ≡ inženýring ≡ energetické průkazy ≡ poradenství

 

© Stavkoldesign 2008 | PROJEKT-K|Kamil Kolář  Staré Jesenčany 159

tel.: 466 566 235 ◦ 774 869 913

Kamil Kolář